Zvýšení minimální mzdy

Dne 20. 8. 2015 vláda schválila další novelu nařízení vlády 567/2006 Sb., O minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Tato novela si klade za cíl bojovat proti chudobě a podpořit motivaci pracovat. Neméně důležitým záměrem vlády je též omezení mzdového dumpingu a boj proti daňovým únikům, což by mělo také podpořit ekonomický růst České republiky.
Nyní už konkrétněji k výše zmiňované novele. Základní měsíční sazba minimální mzdy se zvyšuje o 700 Kč, tedy z 9200 Kč na 9 900 Kč, a základní hodinová sazba se zvyšuje ze stávajících 55 Kč na 58,70 Kč. Samozřejmostí je i zvýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy, kde se nárůst mezd v jednotlivých skupinách pohybuje v rozmezí od již zmiňovaných 700 Kč v první skupině až po 1 400 Kč v poslední osmé skupině. Podrobněji je to uvedeno v tabulce níže.

tabulka

Tato novela nařízení 567/2006 Sb. nabyde účinnosti dnem 1. 1. 2016, ovšem jak jsem se již zmiňoval, nařízení jako takové je pravidelně novelizováno, ovšem v nepravidelných intervalech. Poslední změna nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2015, kdy se minimální mzda zvyšovala též o 700 Kč, a to z 8 500 Kč na současných 9 200 Kč. Z Programového prohlášení vlády České republiky schváleného 12. 2. 2014 vyplývá, že by se minimální mzda měla zvyšovat i nadále, neboť vláda v něm přímo uvádí, že minimální mzda musí zajišťovat důstojný život zaměstnanců nezávislý na sociálních dávkách a její úroveň musí být dostatečně motivační, z těchto důvodů by se tedy měla minimální mzda postupně s ohledem na ekonomické a sociální souvislosti přiblížit 40 % průměrné mzdy.

Vojtěch Strnka, advokátní praktikant