Další služby

You are here: Home » Právní služby » Další služby
  • právní konzultace a porady v různých oblastech práva, vč. komunikace a připomínkování smluv v anglickém jazyce
  • advokátní úschovy finančních prostředků a listin
  • ověřování podpisů na listinách
  • autorizované konverze dokumentů
Show Comments