Advokátní kancelář Klvačová, Brno

You are here: Home

Potřebujete-li zkušenou právní pomoc advokáta v Brně, neváhejte se obrátit na naši Advokátní kancelář Klvačová, která Vám pomůže najít nevhodnější řešení Vašeho problému. Poradíme Vám a pomůžeme řešit prodeje, koupě a darování nemovitosti, na což se specializujeme, dále se věnujeme firemní klientele (kompletní agenda) i nové oblasti práv pacientů a zdravotnických služeb a trestnímu právu.

O naší advokátní kanceláři

Naše advokátní kancelář se sídlem v Brně s více než 19-ti letou tradicí a zkušeností v oblasti práva a justičního prostředí poskytuje právní služby v civilním právu (převody nemovitostí, firemní právo, občanské právo) a v trestním právu (zejm. obhajobu). Advokátní kancelář byla v Brně založena v roce 2005 advokáty působícími v advokacii již od roku 2001. Od 1.1.2015 vykonáváme advokacii pod názvem Advokátní kancelář Klvačová. Celou advokátní kancelář vede Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát.

Proč právě naši advokátní kancelář?

Právní služby poskytujeme na vysoce odborné úrovni a v nejkratších možných termínech. Hlavním kritériem je pro nás spokojenost našich klientů a individuální přístup. Naší zárukou je diskrétnost, spolehlivost a důvěra s důrazem na využití všech právních prostředků k prosazení zájmů našich klientů. Veškeré úkony činíme pouze se souhlasem našich klientů a v rámci vyúčtování právních služeb je klientům předkládána přesná evidence vykonané práce a vynaložených nákladů.

Advokátní kancelář má rozsáhlé zkušenosti se soudními spory (žaloby o zaplacení peněžité částky, určovací žaloby atd.), mimosoudním řešením sporů formou mediace i trestním řízením (obhajoba obžalovaného, zastupování poškozeného atd.), a dále zastupuje klienty v rozhodčím řízení zejm. před stálými rozhodčími soudy a poskytuje právní ochranu též spotřebitelům.

Z hlediska zachování bližšího kontaktu s klienty poskytuje advokátní kancelář služby především klientům v Brně a okolí, ale vzhledem ke kvalitním službám má klientelu po celém území ČR i v zahraničí.

Za účelem dosažení maximální spokojenosti našich klientů spolupracuje advokátní kancelář s řadou odborníků z oblasti znalecké, dále též zajišťujeme kvalifikované překlady právních dokumentů do několika cizích jazyků, spolupracujeme s notáři a soukromými exekutory a podobně.

Pojištění advokátní kanceláře

Advokátní kancelář je pojištěna pro rok 2024 do výše 7,5 mil. Kč. Stejná výše pojištění se vztahuje také na činnost v souvislosti s advokátní úschovou, vč. ztrát z bezhotovostních převodů, škody či újmy způsobené zmeškáním zákonných lhůt, aplikace směnečného práva.

Show Comments