Pro firmy a podnikatele

You are here: Home » Právní služby » Pro firmy a podnikatele

Poskytujeme kompletní servis firmám a podnikatelům v oblasti obchodního a občanského práva s důrazem na maximální ošetření práv a zájmů klienta a taktéž v s tím související oblasti pracovního práva a pracovněprávní agendy, zejména:

  • sepis obchodních smluv, jejich připomínkování, sepis tzv. nepojmenovaných smluv dle konkrétních potřeb klienta (např. smlouvy o obchodní spolupráci), smluv o nájmu obchodních prostor atd.
  • korporátní služby změny sídla, obchodní firmy, společníků, statutárních orgánů, zápisy z valných hromad obchodních společností a s tím související zápisy do veřejných rejstříků (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík)
  • poradenství v oblasti živnostenského práva, např. prvozápisy předmětu podnikání, změny provozoven, odpovědných osob
  • účelné a rychlé vymáhání pohledávek právní cestou – předžalobní a předexekuční výzvy, žaloby a návrhy na exekuci a zastupování v celém soudním, resp. exekučním řízení, dlouhodobá spolupráce s exekutory, kteří zajistí maximální úspěšnost věřitele v exekučním řízení
  • pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či pracovní činnosti, převedení k jinému zaměstnavateli, dohody o hmotné odpovědnosti či o náhradě škody se zaměstnancem a poradenství v kompletní zaměstnanecké agendě.
Show Comments