Náš tým

You are here: Home » Náš tým

Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát

Mgr. Bc. Kamila KlvačováVystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kterou absolvovala v roce 2001 s výborným prospěchem u státní závěrečné zkoušky. Následně působila jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři Indra a Šebesta a v roce 2005 úspěšně složila s výborným prospěchem advokátní zkoušky a stejného roku byla zapsána do seznamu advokátů ČAK. V roce 2010 zahájila postgraduální studium v oblasti teoretické právní vědy v oboru trestní právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2011 dokončila bakalářské studium na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci. Publikovala v odborných časopisech v oblasti občanského a trestního práva.

Věnuje se především v oblasti civilního práva občanskému právu a převodům nemovitostí, firemní klientele a v oblasti trestního práva mladistvým a majetkové a hospodářské kriminalitě.

klvacova@brno-advokati.com

Barbora Váňová

Barbora Váňová
Asistentka advokátní kanceláře

office@brno-advokati.com

 

 

Advokát – externí konzultant


Mgr. Filip Kyjovský

vystudoval Právnickou fakultu MU v Brně

Na některých případech vedených naší kanceláří,
případně na zpracování agendy některých z našich klientů, se může podílet i externí konzultant, Mgr. Filip Kyjovský, advokát

Show Comments