Změna pravomocí veřejného ochránce práv

V letošním roce nejprve vzala vláda zpět novelu zákona o Veřejném ochránci práv, která měla zvýšit efektivitu činnosti úřadu ochránce. Zvýšení efektivity mělo být zajištěno dvěma novými pravomocemi. Novou pravomocí mělo být oprávnění podat návrh na zrušení zákona nebo jednotlivého ustanovení zákona k Ústavnímu soudu, pokud by tento zákon nebo samotné ustanovení bylo v průběhu výkonu působnosti veřejného ochránce práv shledáno v rozporu se základními právy a svobodami. Druhá pravomoc se týkala možnosti podat veřejnou žalobu v oblasti diskriminace. Od tohoto záměru však vláda upustila a v únoru tuto novelu vzala zpět.

Před koncem dubna však v prvním čtení Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o Veřejném ochránci práv, která se týká práva osob se zdravotním postižením a tento návrh nyní míří do Senátu. Návrh novely navazuje na ratifikaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením Českou republikou, která proběhla v roce 2009 a plní povinnost České republiky zřídit nezávislý mechanismus na podporu, ochranu a monitorování provádění sledování a podpory naplňování práv osob se zdravotním postižením. V kompetenci Veřejného ochránce práv tedy bude monitorovat naplňování této mezinárodní smlouvy a k plnění tohoto účelu bude zejména podporovat naplňování práv osob se zdravotním postižením a navrhovat opatření směřující k jejich ochraně, provádět výzkum, zveřejňovat zprávy a vydávat doporučení k otázkám souvisejícím s naplňováním práv osob se zdravotním postižením a zajišťovat výměnu dostupných informací s příslušnými zahraničními a mezinárodními subjekty.

Aby mohly být všechny úkoly efektivně plněny, ochránce práv zřídí poradní orgán, který bude mít za členy osoby se zdravotním postižením a osoby, které hájí jejich práva a zájmy.

Mgr. Ing. Petra Kučerová