Vláda schválila návrh zákona o spotřebitelském úvěru

Vládní návrh zákona se týká všech typů spotřebitelských úvěrů, hypoték či jiných úvěrů na bydlení, kterých se dosud zákon o spotřebitelských úvěrech netýkal. Vláda se novou úpravou snaží řešit problém v sektoru nebankovních poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů. Zpřísňují se podmínky pro nebankovní subjekty podnikající v poskytování půjček. Dosud byl tento nebankovní sektor prakticky nekontrolován a nebankovní půjčky mohl poskytovat prakticky kdokoli, stačilo mít živnostenské oprávnění pro poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Návrh zákona počítá s vyššími nároky na odbornost – tj. složení odborné zkoušky a také důvěryhodnost osob poskytujících úvěry (např. čistý trestní rejstřík), počáteční kapitál musí být minimálně 20.000.000,- Kč – tuto výši musí poskytovatel udržovat. Kontrolním orgánem bude Česká národní banka.

Je stanovena maximální výše smluvní pokuty při prodlení spotřebitele na 0,1 % denně z dlužné částky v prodlení, včetně stanovení absolutní výše takové smluvní pokuty ve výši 70 % z hodnoty úvěrové smlouvy, maximálně však 200.000,- Kč. Navrhovaný zákon se oproti dřívější právní úpravě vztahuje i na menší spotřebitelské úvěry do 5.000,- Kč.

Nově bude možné splatit úvěr na bydlení předčasně bez nutnosti vysokých poplatků. Dále bude mít spotřebitel možnost splatit svůj dluh kdykoli a poskytovatel bude mít právo pouze na tzv. účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s předčasným splacením objektivně vzniknou. V případě dlouhodobá nemoc, invalidita nebo úmrtí, které vedou k výraznému snížení schopnosti spotřebitele úvěr splácet, bude předčasné splacení úvěru na bydlení zcela bez poplatků. Bez poplatků bude rovněž možné jednou ročně splatit až 20 % dlužné jistiny.

Úvěr by přitom měl být podle zákona poskytnut jen tomu, kdo jej bude schopen ze svých příjmů řádně splácet. Pokud si také poskytovatel neprověří schopnost spotřebitele splácet, bude smlouva o úvěru neplatná a spotřebitel nebude muset hradit poskytovateli žádný úrok a dokonce dostane již zaplacené úroky zpět, zbylou částku na jistině poté uhradí dle svých možností.

Mgr. Daniel Gajdošík, advokátní koncipient