Stavební spoření dětí – nyní nově i ukončení smlouvy bez souhlasu opatrovnického soudu

Dne 6.4.2016 byl vyhlášen ve sbírce zákonů pod č. 104/2016 Sb. zákon, kterým se novelizuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to zásadním způsobem pro nakládání s peněžitými prostředky nezletilých.

Dle dosavadního znění ustanovení § 5 odstavce 12 toto zákona, se nevyžadoval souhlas opatrovnického soudu pouze k uzavření a změně smlouvy o stavebním spoření nezletilého účastníka, nicméně toto neplatilo o zrušení takové smlouvy, kde souhlas opatrovnického soudu musel být. V praxi takové znění přinášelo zákonným zástupcům nezletilého řadu komplikací, kdy bylo nutné za účelem ukončení stavební spoření (a často využití těchto finančních prostředků pro potřeby bydlení rodiny) z důvodu, že nešlo tzv. běžnou správu při správě jmění dítěte nejprve zahájit soudní řízení, v rámci něhož opatrovnický soud musel schválit ukončení stavebního spoření. Postup, kdy nejprve musí dojít k soudnímu rozhodnutí, protahoval dobu, od kdy je možné čerpat takové finanční prostředky, navíc zatěžoval již tak přehlcené soudy, které často také zkoumaly, na jaké účely budou finanční prostředky použity a navrhovatelé (zákonní zástupci, nejčastěji rodiče) museli toto dokazovat.

S ohledem na shora uvedené poslaneckým návrhem zákona došlo ke změně, kdy k uzavření, změně nebo ukončení smlouvy pro nezletilého účastníka nepotřebuje jeho zákonný zástupce souhlas soudu, neboť toto právní jednání se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte.

Tato změna je účinná ke dni 6.4.2016.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát