Společnosti mohou podřídit své zakladatelské dokumenty režimu zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích pouze do 31.12.2015 !!!

Vážení klienti,

pokud v současné době Vaše společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny (dále jen „společenské smlouvy“) zatím nesplňují podmínky podřízení společenské smlouvy režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) dle § 777 odst. 5 tohoto zákona, popř. jste neprovedli přizpůsobení textu této smlouvy novému zákonu dle § 777 odst. 2 ZOK, potom čtěte dále !!!

Dle § 777 odst. 2 zákona o korporacích musela obchodní korporace do 30.6.2014 přizpůsobit text společenské smlouvy (nebo zakladatelské listiny u jednočlenných společností) úpravě zákona o korporacích. V případě, že tak společnost neučinila, lze v dohledné době očekávat, že  rejstříkový soud společnost k tomuto vyzve (teoreticky i s možnou sankcí za porušení zákona) a dá přiměřenou lhůtu. Uplyne-li lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu zruší obchodní korporaci.

Soudy dle mého názoru s největší mírou pravděpodobnosti čekají s postihy především na uplynutí druhé lhůty 2 let, a to lhůty dle § 777 odst. 5 zákona, tj. 31.12.2015, do kdy je možné podřídit své společenské smlouvy režimu ZOK, tzv. OPT-IN. Poté se dá očekávat, že soudy přistoupí  k variantě dle předchozího odstavce, neboť s.r.o. musí do 31.12.2015 již být zapsána v OR změna společenské smlouvy o podřízení zákonu o korporacích jako celku popř. ona úprava (harmonizace) s tímto zákonem dle § 777 odst. 2 ZOK.

Obé musí být formou notářského zápisu !!! Je tedy výhodné spojit tuto záležitost s třeba plánovanými společenstevními změnami (převody podílů, změna sídla, předmětu podnikání, atd.), pokud je v brzké době plánujete.

Jsou tedy tyto možnosti:

1budete chtít dodržet zákon o korporacích a termín 30.12.2015 stihnout – potom se rozhodněte především, zda kterou variantu preferujete, tj:

a) podřízení režimu ZOK (zpravidla doporučujeme)

b) nebo přizpůsobení textu společenské smlouvy režimu ZOK

Celou záležitost můžeme zrealizovat přes naši advokátní kancelář (kyjovsky@brno-advokati.com, klvacova@brno-advokati.com), vše vyřídíme a provedeme. Podřízení režimu ZOK je účinné zápisem do obchodního rejstříku, které musí nastat do 31.12.2015.

2. nebudete chtít dodržet zákon a termín stihnout a budete spoléhat až na výzvu rejstříkového soudu a hrozbu zrušením – i toto lze. To je již na Vašem obchodně-taktickém zvážení. Tento krok (kromě podřízení se režimu ZOK) se dá samozřejmě udělat při jakékoli společenstevní změně, kterou budete ve svých společnostech dělat, která bude podléhat režimu změny formou notářského zápisu.

Po 1.1.2016 již NELZE podřídit svou společenskou smlouvu režimu ZOK a Vaše právní poměry ve společnosti se budou navždy, tj. i několik desítek budoucích let řídit bývalým obchodním zákoníkem, z čehož budou v následujících letech a desetiletích vyplývat značné problémy.

 Mgr. et Bc. Kamila Klvačová, advokát