Slibovaná změna zákona o zbraních v návaznosti na tragické události posledních let

I když byli poslanci v poslední době dost zaneprázdněni schvalováním návrhu systému elektronické evidence tržeb, přesto se začalo s uskutečňování slibů, a to se stanovením jednoznačného právního režimu pro nakládání s municí civilními subjekty na území ČR, které byly dány po tragické události výbuchu areálu muničních skladů poblíž Vrbětic a taktéž s požadavkem na zefektivnění systému prověřování požadavků na zdravotní způsobilost držitelů zbrojních průkazů, který byl vznesen krátce po jiné tragické události, tentokrát po střelbě v restauraci v Uherském Brodě.

Na konci ledna prošel sněmovnou v 1. čtením návrh novely zákona o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu), který by měl pomoci zamezit podobným tragickým událostem.

Velká změna v pozměněné právní úpravě přichází v oblasti zbrojních průkazů, kde se zkracuje doba jejich platnosti o polovinu, tedy na 5 let. Doposud byl velký problém v tom, že pokud lékař u jakékoliv osoby zjistil, že by mohla trpět nemocí, vadou nebo stavem, který by mohl či dokonce vylučoval zdravotní způsobilost podle zákona o zbraních, nemohl nijak zjistit, zda je osoba držitelem platného zbrojního průkazu. Pokud ovšem nabude nová právní úprava účinnosti, bude moci lékař prostřednictvím poskytovatele zdravotnických služeb ověřit, zda osoba je či není držitelem zbrojního pasu, a pokud ano, tak by měl své podezření o zdravotní nezpůsobilosti osoby držící zbrojní pas oznámit poskytovateli zdravotnických služeb, který má pravomoc k vydání posudku o nezpůsobilosti osoby.

Poté už by se do věci měla vložit policie ČR, která nyní bude mít pravomoc tuto osobu vyzvat k tomu, aby se dostavila ke svému posuzujícímu lékaři a podrobila se tak zdravotní prohlídce. Navíc se zde počítá i s tím, že bude možné držiteli zbrojního průkazu předběžně zabavit zbrojní průkaz,zbraně a střelivo i tehdy, pokud se lékař domnívá, že držitel není zdravotně způsobilí, ale ještě se nestihl dostavit na zdravotní prohlídku, popřípadě nebyl vydán posudek o jeho zdravotní nezpůsobilosti.

Novela samozřejmě počítá i s tím, že někdo se na prohlídku nedostaví a zbraně ani na výzvu příslušného orgánu policie ČR neodevzdá. V takovém případě budou mít policejní složky nově přístup do obydlí či na jiná místa, kde se mohly důvodně domnívat, že se tam předmětné zbraně nacházejí. Ty pak budou i se zbrojním průkazem dočasně zabaveny a to až do doby, dokud se dotyčný nepodrobí lékařské prohlídce a nebude vydán nový posudek o zdravotní způsobilosti držitele zbrojního pasu.

Pokud se budeme zabývat případnými změnami v oblasti munice, zde zákonodárce nově sjednocuje její vymezení, a to tak, aby se co nejvíce eliminovaly případné kompetenční spory ohledně určitého předmětu coby munice. Dále je zde počítáno s jasně definovanýma pravidly pro skladování munice, její zabezpečení, znehodnocování, delaborací a konečně i její ničení. Dále by měla nová právní úprava více předcházet možným haváriím, jelikož zákonodárce zavádí obsáhlejší úpravu pro prevenci a taktéž i pro její dodržování, kdy je značně posilněna kontrolní činnost, která je i podporována instituty zajištění a zadržení.

Vojtěch Strnka, advokátní praktikant