Průlomový rozsudek: přestává se chránit podoba pachatele trestného činu

V průběhu minulého týdne vydal Městský soud v Praze prozatím průlomové rozhodnutí v případu majitele obchodu s elektrokoly, který dostal od Úřadu pro ochranu osobních údajů pokutu ve výši pět tisíc korun z důvodu, že na facebookovém profilu publikoval podobu pachatele trestného činu – konkrétně (v té době neodsouzeného a tedy údajného) zloděje, jenž měl odzicit jedno z prodávaných elektrokol. Tento rozsudek je pravomocný a lze jej napadnout již pouze mimořádným opravným prostředkem.

Jak citoval server www.novinky.cz z odůvodnění shora uvedeného rozsudku: „soud má za to, že pachatel trestné činnosti, který úmyslně odcizí majetek, který mu nepatří, musí počítat s tím, že jeho práva na ochranu osobní identity nebudou chráněna stejně jako práva osob, které jednají v souladu se zákonem“.

V teoretické rovině však zůstává problémem skutečnost, že zveřejnění na facebooku proběhlo v době, kdy pachatel nebyl pravomocně odsouzen za trestnou činnost, a byl z tedy z pohledu trestněprávní teorie nevinný. V popsaném případě pachatel krádež opravdu spáchal, nicméně v situacích, kdy není chráněna podoba potenciálního pachatele a nedojde k pravomocnému odsouzení za trestný čin, by mohl civilní soud rozhodnout jinak. Autorka tohoto článku však zastává podobný názor jako Městský soud Praze když shledává, že páchá-li pachatel trestný čin, porušil takovým jednáním zákon jako první a to zásadním způsobem a tedy poškozenému by měla být dána možnost podílet se na ztotožnění takového pachatele i celou zásahu do podoby a soukromí pachatele, do kterého by nebylo zasahováno, pokud by sám nepáchal trestnou činnost.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát