Příprava novely zákona o České národní bance

Poslanecká sněmovna se zabývala ve druhém čtení novelou zákona o České národní bance. Jedním z hlavních bodů novely je posílení pravomocí ČNB v souvislosti s regulemi poskytování hypoték. V současné době je ČNB oprávněna vydávat pouze tzv. doporučení, jak vysoké hypotéky mohou banky klientům poskytovat, doporučení je poskytovat hypotéky maximálně do 90 % zástavní hodnoty nemovitosti. Současně však ČNB nemá žádný nástroj, jak banky donutit tato svá doporučení dodržovat.Toto by se mělo novelou změnit a ČNB by měla získat ještě další pravomoci. Důvodem připravované novely je obava ČNB o finanční stabilitu trhu, především nadměrné zadlužování domácností.

Pokud se novela schválí, bude moci ČNB stanovit bankám pevné limity poskytování hypoték, tedy určovat maximální možnou výši hypotéky k zástavní hodnotě nemovitosti. Dále budou muset banky zohlednit také celkovou výši dluhů klienta (hypotéka + spotřebitelské úvěry) a jeho roční příjmy. Nedodržení stanoveného limitu určeného ČNB by podléhalo pokutám do výše deseti milionů korun. Banky budou moci využít v odůvodněných případech výjimky z limitů, procentuální výše těchto výjimek bude ještě předmětem dalších jednání, stejně tak otázka, zda se tato omezení ČNB budou vztahovat také na refinancování stávajících hypoték.

Je pravděpodobné, že novela bude dotčena četnými pozměňovacími návrhy, neboť existují důvodné obavy, že bude příliš ztížena dostupnost hypoték.

 

Mgr. Daniel Gajdošík