Novým institutem, který zjednoduší opatřování důkazů v trestních věcech, je Evropský vyšetřovací příkaz

Po novelách, které se týkaly přeshraniční ochrany obětí trestných činů, a právu na přístup k obhájci je zde další vládní návrh novely zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Tato novela se týká Evropského vyšetřovacího příkazu v trestních věcech a implementuje směrnici Evropského Parlamentu a Rady z dubna roku 2014. K implementaci směrnice vyzvala Evropská komise Českou republiku, jelikož lhůta pro implementaci marně uplynula již v květnu 2017. Zároveň byla Česká republika formálně upozorněna na porušení povinnosti implementovat tuto směrnici.

Tento nový institut má překonat dualitu mezi nástroji právní moci v trestních věcech v mezinárodních smlouvách a unijních nástrojů založených na principu vzájemného uznávání.

Evropským vyšetřovacím příkazem je příkaz, který vydal justiční orgán za účelem provedení úkonu právní pomoci s cílem opatřit důkaz na území jiného členského státu, případně příkaz vydaný jiným justičním orgánem jiného členského státu nebo jiným než justičním orgánem jiného členského státu, který má v tomto členském státu pravomoc opatřovat důkazy, pokud jím vydaný příkaz potvrdil justiční orgán tohoto členského státu, za účelem provedení úkonu právní pomoci s cílem opatřit důkaz na území České republiky.

Do působnosti směrnice nespadají úkony prováděné v rámci společných vyšetřovacích týmů.

Tento návrh prošel dne 20. 3. 2018 prvním čtením v Poslanecké sněmovně a byl přikázán k projednání ve lhůtě 30 dnů ústavněprávnímu výboru.

Mgr. Ing. Petra Kučerová, advokátní koncipientka