Novela zákona o nemocenském pojištění

Po nedávné změně zákona o nemocenském pojištění, která přinesla novou dávku otcovské poporodní péče, přichází další změna, kterou je zavedení další nové sociální dávky dlouhodobého ošetřovného, která umožní lidem starat se o vážně nemocné příbuzné. Na tuto dávku bude mít nárok pojištěnec, který je manželem nebo manželkou, registrovaným partnerem nebo partnerkou ošetřované osoby, příbuzný v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo jeho sourozenec, tchýně, tchán, snacha zeť, neteř, synovec, teta, strýc, druh či družka ošetřované osoby, případně jiná fyzická osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. Ošetřovanou osobou je pro účely tohoto zákona fyzická osoba, která má porušené zdraví a byla hospitalizována minimálně 7 kalendářních dní a předpokládá se, že zdravotní stav po propuštění z hospitalizace bude vyžadovat poskytování dlouhodobé péče minimálně po dobu 30 dní. Na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka, rozhodne ošetřující lékař při propuštění z hospitalizace do domácího léčení o vzniku potřeby dlouhodobé péče.

Nárok na ošetřovné je podmíněn také souhlasem ošetřované osoby, který musí být písemný na předepsaném formuláři.

Dlouhodobé ošetřovné bude možné čerpat maximálně po dobu 90 kalendářních dní, přičemž výše dlouhodobého ošetřovného bude za jeden den činit 60 % denního vyměřovacího základu.

Novela byla schválena senátem dne 16. 8. 2017 a nyní je návrh u prezidenta republiky.

Mgr. Ing. Petra Kučerová