Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo stěžejní části nového trestního řádu

Již dříve Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo navrhované změny civilního řádu soudního a nedávno taktéž učinilo u nového trestního řádu, který by měl nahradit aktuální trestní řád, který je z roku 1961.

Nový zákon by měl zejména zjednodušit administrativní úkony orgánů činných v trestním řízení, zavést elektronický informační systém, který bude dokumentovat průběh trestního řízení a v neposlední řadě zkrátit dobu mezi spácháním trestného činu a potrestáním pachatele.

Zjednodušení a zrychlení by mělo přinést zahájení trestního stíhání provedením prvního úkonu, o kterém policejní orgán informuje státního zástupce skrze elektronicky zaslaný formulář. Na začátku výslechu bude sděleno obvinění a toto se zaznamená do protokolu o výslechu obviněného a odpadne tedy sepis a předání formálního usnesení.

Mezi další navrhované změny lze uvést vypuštění § 168 – § 170, které upravují rozšířené vyšetřování, zkrácení lhůty na polovinu pro skončení prověřování a vyšetřování u přečinů, kde první instancí je okresní soud, omezení dozoru státního zástupce u přečinů, zavedení soudce pro přípravné řízení, možnost sjednání dohody o vině a trestu pro všechny trestné činy, možnost upustit od potrestání trestním příkazem, možnost uložení trestního příkazu pro mladistvé atd.

Kompletní změny a možnost zapojení se do diskuze ohledně změn v trestním řádu má laická i odborná veřejnost na této webové adrese:  http://tpp.justice.cz prostřednictvím svého hodnocení a komentářů.

Mgr. Ing. Petra Kučerová, advokátní koncipientka