Majetkové trestní sankce – možnost jejich využití

Vládní návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí schválil dne 19. 1. 2017 Senát a nyní míří k prezidentu republiky. Hlavním důvodem pro tento vládní návrh bylo umožnit poškozeným, dosáhnout na peněžní prostředky, které pochází z majetkových trestních sankcí a zjednodušit jim vymáhání přiznané náhrady majetkové škody, nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení.

Poškozený bude mít možnost zažádat Ministerstvo spravedlnosti, aby mu byla vyplacena ze zvláštního účtu, kde budou kumulovány peněžní prostředky získané z majetkových sankcí uložených v trestním řízení, náhrada majetkové škody nebo nemajetkové újmy, která mu byla způsobena trestným činem, případně nárok na vydání bezdůvodného obohacení, které pachatel trestným činem na úkor poškozeného získal. Toto vyplacení je však podmíněno uplatněním nároku v trestním řízení a pravomocné přiznání nároku soudem.

Jakmile budou peněžní prostředky poškozenému vyplaceny, přejde majetkový nárok vůči pachateli na stát, který bude vést (konkrétně Ministerstvo spravedlnosti) rejstřík majetkových nároků oprávněných osob přešlých na stát.

Mgr. Ing. Petra Kučerová, advokátní koncipient