K dokazování obsahu internetové stránky

V dnešním krátkém článku se zaměřím na dokazování obsahu internetových stránek, neboť ty se velice často mění a těžko se pak zpětně prokazuje, co že se na té či oné stránce vlastně nacházelo. A jelikož se na tuto problematiku vztahuje nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“), sp.zn. 1 As 80/2016, budu vycházet převážně z něho. Zde se NSS zabýval otázkou, zda a jakým způsobem by bylo možno zachytit obsah stránky, aby toto zachycení poté mohlo být považováno za dostatečný a požadovanou skutečnost plně prokazující důkaz v soudním řízení.

Soud konstatoval, že cest k prokázání obsahu internetové stránky je více. Nejčastěji se bude jednat o snímek obrazovky (tzv. printscreen obrazovky), zachycení pomocí vytisknutí stránky nebo třeba pomocí fotografie stránek. Soud se však zabýval pouze prvníma dvěma způsoby, kdy uzavřel, že přípustné jsou zpravidla oba.

Každopádně to neznamená, že je můžeme používat na zaznamenání jakéhokoliv obsahu stránek. Při provádění snímku obrazovky se nám zachytí celá stránka tak, jak se uživateli zobrazuje na jeho PC, ovšem při tisku stránky se nám zpravidla celá stránka přeformátuje, a tedy se např. nemusí vytisknout všechny grafické prvky na stránce vyobrazené. Pokud budeme chtít dokázat, že internetová stránka obsahovala v určitém čase text, mělo by nám stačit k prokázání této skutečnosti pouhé vytisknutí internetové stránky. Naopak v případě dokazování grafických prvků by nám to už nestačilo, a proto bude nezbytné udělat snímky obrazovky, které zachytí kompletní grafickou úpravu stránek.

Závěrem uvádím, že pokud budeme chtít prokázat určitou skutečnost (jak její výskyt či absenci) na internetové stránce, jež je vyjádřena nejenom textově, ale i graficky či vizuálně, nebude nám k jejímu věrohodnému zachycení stačit pouhé vytisknutí obsahu internetové stránky.

Vojtěch Strnka, advokátní praktikant