Daň z nabytí nemovitých věcí platí od 1. listopadu kupující

Ve Sbírce zákonů vyšel zákon č. 254/2016 S., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Nejvýraznější změnou je jednoznačné vymezení osoby kupujícího jako poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí a odstranění možnosti smluvního ujednání o poplatníkovi v případech koupě nebo směny, které s sebou přináší níže uvedené úskalí, před nímž by se měl mít kupující na pozoru. Novela nabude účinnosti od 1. listopadu 2016.

Na základě výše uvedeného se daň bude platit podle data, kdy dojde k podání návrhu na vklad změny vlastnického práva příslušnému katastru nemovitostí. Pokud bude návrh podán do konce října 2016, hradí se daň z nabytí nemovitých věcí za současných podmínek, tedy poplatníkem daně je v současnosti v případech nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou převodce (v tom případě je nabyvatel ručitelem), pokud se s nabyvatelem v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. Pokud bude návrh na vklad podán příslušnému katastru nemovitostí až 1. listopadu 2016, je poplatníkem daně kupující.

Zde je důležité upozornit na to, že pokud bude uzavřena kupní smlouva do 31. října 2016 a bude v ní ustanovení o tom, že daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající, ale samotná kupní smlouva bude podána na katastr až 1. listopadu 2016, poplatníkem daně je automaticky kupující bez ohledu na to, co je uvedeno v kupní smlouvě. Mimo kupní ceny bude tedy kupující nucen uhradit také daň z nemovitých věcí. Z tohoto důvodu by tak kupující měl být obezřetný při uzavírání kupní smlouvy a jasně vymezit kupní cenu za nemovitost a zaplacení daně v návaznosti na to, kdy bude podán návrh na vklad.

Většina bank už se změnou poplatníka daně počítá a zahrnuje daň z nabytí nemovitých věcí do hypotéky.

Mgr. Daniel Gajdošík, advokátní koncipient