Chystaná novela soudních poplatků schválena Poslaneckou sněmovnou

Dne 11. 2. 2015 byl Poslaneckou sněmovnou schválen vládní návrh zákona, kterým se pozmění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva.

Tento návrh novelizuje mimo jiné následující zákony – Zákon č. 99/1963 občanský soudní řád a zákon č. 549/1991 o soudních poplatcích.

Tato novelizace nám přinese následující změny v zaběhlém systému občanského práva:

V souvislosti se soudními poplatky se změní následující ustanovení:

Soudní poplatky podle §2 zákona o soudních poplatcích se budou nově vybírat i za zápis skutečností do veřejného rejstříku provedeném notářem na žádost osoby oprávněné k jeho podání, kdy tímto plátcem poplatkuje právě osoba, na jejíž žádost se zápis provádí a poplatková povinnost vzniká okamžikem podání žádosti u notáře (tento poplatek nebude možné platit kolkovými známkami).

Je to změna dosavadní právní úpravy, podle které byl tímto poplatníkem notář, který podával soudu návrh na zápis do veřejného rejstříku. Tato částka je nižší než současný poplatek, který se platí za podání návrhu na zahájení ve věcech veřejného rejstříku na soud, což by mělo odlehčit agendě rejstříkových soudů, které by nadále pouze spravovali poplatky vybrané právě notáři.

Poplatky za notářský zápis do veřejného rejstříku podle novely zákona:

  1. za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku 8 000 Kč (doposud 12 000 Kč)
  2. za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou akciové společnosti nebo spolku 2 700 Kč (doposud 6 000 Kč)
  3. za změny nebo doplnění 1 000 Kč (doposud 2 000 Kč)

Další výrazná změna se dotkne poplatků za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu.

Poplatekzá návrh na vydání elektronického platebního rozkazuse nově sjednocuje s poplatkemza návrh na zahájení občanského řízenía tudíž mírně podraží:

Poplatek za návrh na zahájení občanského soudního řízení a za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění

  1. do částky 20 000 Kč 1 000 Kč
  2. v částce vyšší než 20 000 Kč do 40 000 000 Kč 5% z této částky
  3. v částce vyšší než 40 000 000 Kč 2 000 000 Kč a 1% z částky přesahující 40 000 000 Kč; částka nad 250 000 000 Kč se nezapočítává

Není zatím jasné, kdy tato novela vejde v platnost a následnou účinnost, ale v současné době čeká na schválení Senátem České republiky a vidina jejího schválení je velmi pravděpodobná.

Marek Celer