Automobilové nehody a výše odškodnění za smrt

V novém občanském zákoníku už nenajdeme tabulky, podle kterých se určuje výše odškodnění bolesti či za trvalé následky, bylo zrušeno i přesné určení výše odškodnění za smrt. Jedny z nejčastějších situací, kdy pojišťovny vyplácí škody na zdraví, bývají automobilové nehody.

Pokud Vám při dopravní nehodě zemře blízká osoba, máte kromě úhrady nákladů spojených s pohřbem nárok na jednorázové odškodnění, které musí zaplatit pojišťovna viníka nehody z jeho povinného ručení. Výše odškodnění je stanovena dle vztahu k zemřelému.

Před účinností nového občanského zákoníku měl zmařený lidský život při dopravní nehodě cenu od 85 do 240 tisíc korun, zákon dříve jednoznačně vymezoval výši odškodného. Například v případě manžela, manželky každého dítěte a obou rodičů šlo o nárok na dvě stě čtyřicet tisíc, každý ze sourozenců zemřelého sto sedmdesát pět tisíc.

Nový občanský zákoník již žádné tabulky neobsahuje a je čistě na soudci, aby určil spravedlivou náhradu po zohlednění okolností případu. Pojišťovna na základě svého šetření navrhne odškodnění. Pokud poškozený nebo pozůstalý nebude souhlasit s návrhem pojišťovny, může se obrátit na soud, kde však svůj nárok musí obhájit, a to i pokud se poškozený či pozůstalý připojí se svým nárokem v rámci trestního řízení.

I s ohledem na výše uvedené je více než vhodné nechat se při uplatňování nároků zastoupit advokátem, neboť prokazování nároků poškozených či pozůstalých správným postupem je předpokladem k dosažení odpovídajícího odškodnění, neboť soudy po zrušení tabulek přiznávají mnohem vyšší částky.

Mgr. Daniel Gajdošík
advokátní koncipient