Změna rozpočítávání plateb za teplo od 1. 1. 2016

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, mění s účinností od 1. 1. 2016 pravidla pro rozpočítávání nákladů za teplo v bytových domech.Tato vyhláška stanoví rozsah výše základní a spotřební složky u rozúčtování nákladů za vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům, jejich rozdělení mezi příjemce služeb, hodnoty určené jako spodní a horní hranice oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období, vymezení pojmů a další náležitosti k rozúčtování nákladůa některé další náležitosti, které musí poskytovatel služeb uvést ve vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům. Vyhláškou jsou měněny vzorce, na základě kterých se vypočítává spotřeba. Vyhláška má zamezit stavům, aby se majitelé středových bytů nechali vytápět okolními byty, a tudíž výrazně ušetřili na nákladech. Vyhláška se týká bytových domů s vlastní společnou kotelnou a bytových domů, které jsou napojeny na teplárnu.

Současná úprava je taková, že vyhláška umožňuje dělit náklady za teplo ze 40 až 50 % podle podlahové plochy (základní složka) a zbytek na skutečnou potřebu každého bytu (spotřební složka), zohledňuje se také polohaněkterých bytů.Nově je možné zvolit rozsah základní složky nákladů na vytápění mezi 30 až 50 %.

Nová vyhláška zavádí mezi majitele bytů větší spravedlnost. Pro spořivé domácnosti je významná nová výše maximalní odchylky od průměrné ceny za teplo za metr čtvereční. Majitelé středových bytů už se tudíž nemohou spolehnout na vytápění svými sousedy. Ovšem připlatí si také ti, kteří topí dvakrát více, než je průměr domu.Vyúčtování za rok 2015 bude probíhat ještě podle stávající vyhlášky č. 372/2001 Sb. Nová vyhláška se týká až vyúčtování za rok 2016.

Mgr. Daniel Gajdošík