Obhajoba a trestní řízení

You are here: Home » Právní služby » Obhajoba a trestní řízení

Zkušená a agilní obhajoba obviněného, obžalovaného

Jste obviněni či obžalováni a nevíte jak se bránit a jaká práva máte? Hledáte obhájce, který se vyzná v systému trestního práva a dovede za Vás bojovat? Provádíme:

  • obhajobu klienta v pozici obviněného, obžalovaného i odsouzeného, při úkonech u Policie ČR, státního zastupitelství, soudů všech stupňů (podání vysvětlení, výslech), vč. osobní účasti obhájce na těchto úkonech, zejm. hlavním líčení a veřejném zasedání
  • komunikaci s Policií ČR, státním zastupitelstvím, soudy, Probační a mediační službou ČR a poškozeným
  • konzultaci nejlepšího postupu pro klienta na základě důkladné znalosti trestního případu a nastudování spisového materiálu
  • sepis dokumentů: stížnosti proti sdělení obvinění, odvolání, dovolání, ústavní stížnosti aj., zejm. opravné prostředky proti rozhodnutím, stížnost proti vzetí do vazby a dále návrh na propuštění z vazby, žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu aj.

Reference: úspěšně jsme obhajovali např. krádeže, podvody, loupeže, zpronevěry, ublížení na zdraví, zkracování daně, padělání a pozměňování peněz, zanedbání povinné výživy atd.

Zastupování poškozeného a pozůstalých a náhrada újmy

Způsobil Vám pachatel škodu na majetku či zdraví? Srazil Vás řidič auta a ujel? Nevíte, jaká jsou Vaše práva a jak vyčíslit škodu, jak kompenzovat další újmu? Poskytujeme zejm. tyto služby:

  • komunikaci s Policií ČR, pachatelem či jeho obhájcem, komunikaci s příslušnou pojišťovnou
  • připojení se s nárokem na náhradu škody do trestního řízení a zastupování v hlavním líčení či veřejném zasedání
  • návrh na zajištění nároku poškozeného na náhradu škody či nemajetkové újmy na majetku pachatele

Reference: úspěšně jsme zastupovali poškozené či pozůstalé při: uplatnění nároku na náhradu majetkové i nemajetkové škody vzniklé při dopravních nehodách, při uplatnění nároku na náhradu škody na majetku v důsledku krádeže atd.

Show Comments