Odměna za právní služby

You are here: Home » Odměna za právní služby

Odměna za právní služby je stanovena s přihlédnutím ke složitosti případu a časové bezodkladnosti poskytovaných služeb. Preferujeme hodinovou odměnu, která umožňuje účtovat klientovi přesně provedenou práci. Hodinová odměna se pohybuje v rozmezí 2.000,- až 2.500,- Kč, a to v závislosti na délce spolupráce s klientem, časové i právní náročnosti případu. Klientovi je účtován vždy pouze skutečný čas poskytnuté služby.

Kromě hodinové sazby je možné se dohodnout na fixní odměně za celou právní službu v případech, kdy je možno dobře stanovit její rozsah (např. sepis smlouvy, komplexní zajištění převodu nemovitostí vč. agendy katastru nemovitostí atd.), nebo na paušální odměně v případech, kdy má klient pravidelnou potřebu právních služeb.

Před převzetím případu informujeme klienta o předpokládaném rozsahu služeb a po jejich poskytnutí předkládáme klientovi vyúčtování prací provedených v daném kalendářním měsíci.

nových klientů účtujeme zálohu, která pokryje náklady na převzetí a prostudování věci a zvolení nejlepších variant řešení.

V odměně za právní služby nejsou zahrnuty soudní a správní poplatky, hotové výdaje, cestovní náhrady a náhrady za promeškaný čas (dále jen „hotové výdaje“).

K odměně za právní služby a k hotovým výdajům účtujeme DPH v aktuální výši (21%).

Odměna za ověření podpisu, které činím pouze v souvislosti s poskytováním služeb klientům, nikoli samostatně,   činí 30,- Kč plus DPH (jedna listina), u úkonů mimo sídlo advokátní kanceláře odměna za ověření podpisu na jedné listině  činí 100,- Kč plus DPH, a v době mimo úřední hodiny advokátní kanceláře činí odměna za ověření podpisu  na jedné listině 250,- Kč plus DPH. V případě prohlášení o pravosti podpisu mimo místo sídla advokátní kanceláře účtujeme jako náhradu cestovních výdajů částku 10,- Kč za jeden kilometr jízdy + dle dohody s klientem za čas strávený cestou do místa podpisu dle advokátního tarifu. Pokud potřebujete jen ověřit podpis, využijte prosím službu CZECH POINT České pošty či notáře.

Odměna za advokátní úschovu závisí na výši uschované částky. Svěřené finanční prostředky jsou po celou dobu advokátní úschovy složeny na samostatném depozitním účtu advokátní úschovy, vedeném UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. či Sberbank, a.s., a to zcela odděleně od finančních prostředků advokátní kanceláře. Výhodou advokátní úschovy je právní jistota prodávajícího (složena kupní cena před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí) i kupujícího (kupní cena se vyplatí z advokátní úschovy až po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí) při převodech nemovitostí.

Cena za advokátní úschovy závisí na výši uschované částky

Uschovaná částka

Odměna advokáta

0-500.000,- Kč 4.500,- Kč + DPH
přes 500.000,- Kč až 1.000.000,- Kč 5.500,- Kč + DPH
přes 1.000.000,- Kč až 5.000.000,- Kč 6.500,- Kč + DPH
přes 5.000.000,- Kč smluvní odměna od 7.500,- Kč
Cenné papíry a jiné cennosti smluvní odměna

Odměna advokáta je včetně depozita a vydání kupní ceny, AML identifikace, identifikace finančních prostředků bance, potvrzení o připsání vlastních zdrojů se zaručeným el. podpisem, písemného potvrzení o složení celé kupní ceny a e-mailových potvrzení o nakládání s depozitem.

Odměna za provedení autorizované konverze dokumentů činí 30,- Kč plus DPH, je smluvní a sjednává se  za každou započatou stranu konverze. Konverzi provádíme pouze pro klienty advokátní kanceláře.

Show Comments