Ochrana osobních údajů

You are here: Home » Právní služby » Ochrana osobních údajů

 

 

 

1 2 3

Formulář uplatnění nároků GDPR ke stažení ZDE

Poučení pro spotřebitele:

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mají klienti se statusem spotřebitele (tj. nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) v případě, kdy uplatní vůči naší kanceláři (v osobě Mgr. Bc. Kamily Klvačové, advokátky) jakýkoli svůj nárok přímo související se smlouvou o poskytování právních služeb, přičemž nároku nebude vyhověno a nedojde mezi stranami ani k jinému smírnému vyřešení vzniklého sporu, možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze také nalézt na internetových stránkách http://www.coi.cz/ pod záložkou „PRO SPOTŘEBITELE“.

Show Comments