Strašák GDPR? SERIÁL O GDPR KROK ZA KROKEM – díl VI.

Šestý díl série aktualit ohledně GDPR se bude zabývat správcem osobních údajů dle nařízení.

Úprava správce osobních údajů je v kapitole č. IV GDPR.

Správcem osobních údajů je každý subjekt (tj. právnická či fyzická osoba), který shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje a určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, vyjma výjimky osobní či domácí činnosti a případná nakládání s osobními údaji, která nesplňují definované podmínky jejich zpracování. Správce odpovídá za dodržování všech zásad zpracování osobních údajů, za jejich zabezpečení a dodržování povinností, které jsou upraveny nařízením GDPR.

Mezi významné povinnosti správce patří zejména uplatňování záměrné a standartní ochrany osobních údajů, posuzování vlivu na ochranu osobních údajů a ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.

GDPR také počítá s možností společných správců (dva a více), kdy tito společní správci určí účel a prostředky zpracování osobních údajů a mezi sebou si jasně a transparentně vymezí své podíly na odpovědnosti za plnění povinností.

Mgr. Ing. Petra Kučerová