Prevenční odpovědnost pejskařů za své mazlíčky

I když sám autor tohoto článku nevlastní žádného domácího mazlíčka a ani prozatím neuvažuje o jeho koupi, přeci jen mu přijde výše nastíněná problematika zajímavá, a proto se k ní vyjádří v návaznosti na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu ČR.

Jakožto občasný řidič motorového vozidla jsem se nesčetněkrát setkal se situací, kdy v blízkosti pozemní komunikace byl venčen pes, jehož majitel ho neměl na vodítku, a proto si pejsek dělal, co se mu zlíbilo. Je poté jen otázkou času, kdy se pejsek rozhodne vydat se směrem k pozemní komunikaci, kde však může nejenom sám přijít k úrazu, ale může taktéž zavinit dopravní nehodu a tedy i přivodit úraz jiné osobě.

Právě takovým případem se zabýval Nejvyšší soud ČR, kdy majitelka svého psa jej při venčení neměla uvázaného na vodítku a ponechala ho tzv. na volno, proto pes vběhl do cesty přijíždějícímu motocyklistovi, jenž se s ním střetl a utrpěl těžké zranění. Soud se zde zabýval otázkou, zda došlo ze strany majitelky k porušení nějakého právního ustanovení. Zde konstatoval, že byla porušena celkem dvě, a to ustanovení § 60 odst. 11 zák. č. 361/2000 Sb., podle něhož vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci, a dále obecná prevenční povinnost vyplývající z občanského zákoníku, přesněji z ustanovení § 2900. Dále se soud zabýval chováním majitelky psa, která, ač dobře viděla přijíždějícího motocyklistu, nikterak nezabezpečila svého čtyřnohého mazlíčka proti vběhnutí do cesty motocyklu, ač jako zkušená chovatelka věděla, že pes má být venčen na vodítku.

Proto soud potvrdil rozsudek odvolacího soudu, jenž uznal majitelku psa vinnou spácháním přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, za což byla odsouzena na šest měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu. Průměrný pes z důvodu své menší hmotnosti a zpravidla nižší rychlosti osobního automobilu ve městě nepředstavuje pro osobní automobil stejně velké riziko jako např. srážka s lesní zvěří, z důvodu stejné nepředvídatelnosti jeho chování jako u lesní zvěře je však srážka možná; v takovém případě však ponese všechny odpovědností následky osoba, jež vběhnutí na pozemní komunikaci nezabránila, i když k tomu byla ze zákona povinna.

Mgr. Vojtěch Strnka, advokátní koncipient