Poplatek z pobytu

Novela zákona o místních poplatcích

Ministerstvo financí vypracovalo návrh na změnu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní změnou bude zavedení poplatku z pobytu, který má zkonzumovat poplatky za lázeňský pobyt, za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Zůstane tedy jen jediný zastřešující poplatek, a to onen poplatek z pobytu.

Poplatek nově může zavézt jakákoliv obec, nemusí tedy být lázeňským místem nebo místem soustředěného turistického ruchu. Rozšířený je ale i okruh poplatníků. Nově je poplatníkem kterákoliv osoba poskytující ubytování na dobu do 60 dní. Novela tedy vyjme z poplatkové povinnosti poskytovatele přechodného ubytování, kde jsou osoby ubytovaní dlouhodobě (ať již z pracovních nebo osobních důvodů). Na druhou stranu ale zahrne poskytovatele Airbnb nebo podobného zpoplatněného ubytovaní ve svých soukromých prostorách (bytech, rodinných domech,…), čímž okruh poplatníků značně rozšíří. Postihuje však pouze ubytování zpoplatněné, tedy oblíbená platforma couchsurfing zůstane nedotčena.

Avšak to je pouhý návrh novely zákona, a není jisté, v jaké podobě nakonec projde Poslaneckou sněmovnou.

Lukáš Verner, advokátní praktikant