Omezení plateb v hotovosti od 1.12.2014

Od 1.12.2014 se (zákonem č. 261/2004 Sb.) snížil limit pro platby v hotovosti z 350.000,- Kč na 270.000,- Kč, a to změnou zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Platby nad 270.000,- Kč lze platit pouze bezhotovostně. Příjemce platby, jejíž výše překračuje limit, nesmí takovou platbu přijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně. Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne. Platbou dle zákona č. 261/2004 Sb. je „předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby“. Platbou však dle § 2 odst. 2 zákona není mimo jiné “ vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu a jejich výběr z účtu u peněžního ústavu“.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová