Novela zákoníku práce

Sněmovní výbory začaly projednávat novelu zákoníku práce. Jaké jsou hlavní body novely?

Především se upravuje práce z domova. Nově je zaměstnavatel povinen hradit při výkonu práce zaměstnance mimo pracoviště, tj. z domova či odjinud, veškeré náklady vynaložené na komunikaci zaměstnance s ním. Zaměstnavatel musí také zajistit, aby zaměstnanci pracujícímu z domova bylo umožněno, aby se setkával s ostatními zaměstnanci. Zaměstnanec bude povinen při práci z domova ochránit firemní data.

Zavádí se institut vrcholových řídících zaměstnanců. Jedná se o řídící zaměstnance podřízené přímo statutárnímu orgánu nebo ještě o úroveň níže (s minimálním platem ve výši 75.000,- Kč), tito si nově budou moci dohodnout se zaměstnavatelem, že budou mít volnější pracovní režim. Nebudou mít ovšem nárok na příplatky za práci o víkendech, v noci, případně ve státní svátky.

Změny se dotknou také dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Pracovníci pracující na dohody budou zákonem nově více chráněni. Dohod se bude mj. nově týkat doba odpočinku v práci, odpracované doby a v případě dohody o pracovní činnosti i nárok na řádnou dovolenou.

Jedním z nejdiskutovanějších bodů novely je rovněž povinnost zaměstnavatele co nejvíce eliminovat riziko stresu zaměstnance na pracovišti.

Převést zaměstnance na jinou práci bude možné pouze s jeho souhlasem, (dosud je možné i bez jeho souhlasu), a to za předpokladu uzavření dohody o změně obsahu pracovního poměru. V případě, že zaměstnanec o převedení na jinou práci nebo pracoviště zaměstnavatele požádá, musí mu zaměstnavatel vyhovět v případě doporučení lékaře a pokud tomu nebrání provozní důvody zaměstnavatele.

Nárok na pět týdnů dovolené by měli mít rovněž kromě státních zaměstnanců i ostatní zaměstnanci, což je terčem kritiky ze strany zaměstnavatelů.

Změny by měly platit od dubna 2017, u dovolených od ledna 2018.

Mgr. Daniel Gajdošík, advokátní koncipient