Novela zákona o doplňkovém penzijním připojištění

S účinností od 1. 1. 2016 došlo k novele zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. K nejvýznamnějším novinkám patří možnost spořit i malým dětem, tj. rodiče mohou založit spoření i malému dítěti. To může po dosažení 18-ti let věku vybrat ze spoření až 1/3 naspořených prostředků a souběžně dále pokračovat ve spoření.

Nově je také umožněno vybrat si naspořené prostředky už v 60 letech, odpadá tedy nutnost čekat na nárok na státní penzi, jak tomu bylo dříve před účinností novely. Protože ve většině případů docházelo po vzniku nároku na výplatu naspořených prostředků k žádostem o jejich jednorázovou výplatu oproti výplatě způsobem penze, zavádí novela při výplatě formou penze značnou výhodu. Pokud si zvolíme formu výplaty naspořených peněz prostřednictvím nejméně desetileté penze, bude tento příjem osvobozen od patnáctiprocentní daně z příjmu.

Další z výhod novely jsou daňové výhody pro společnosti, které se rozhodnou přispívat zaměstnancům na penzijní připojištění. Daňové zvýhodnění se zvýšilo z 30 na 50 tisíc korun. Dochází také k možnosti odečíst si více peněz z daňového základu – maximální odečitatelná položka bude 24 tisíc korun a bude si moci odečíst každý, kdo bude spořit nejméně 3 tisíce korun měsíčně. Obě výše uvedené daňové výhody začnou platit až od roku 2017.

Zvyšují se ale poplatky za správu z 0,6 na 0,8 procenta, poplatek z ročních výnosů ale klesne z 15 na 10 procent. Změnou ve prospěch střadatelů je také úprava investičních limitů pro penzijní společnosti, tj. mohou přinášet střadatelům větší výnosy.

Mgr. Daniel Gajdošík, advokátní koncipient