Nové opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Ve středu 7. 9. 2016 schválila Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dalších zákonů. Tuto novelu předložila vláda, která si od ní slibuje snížení možnosti legalizace výnosů z trestné činnosti a možného financování terorismu.Nové opatření vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2015/849 ze dne 20. 5. 2015 o předcházení vyžívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu.

Novela zákona obsahuje transformaci Finančního analytického útvaru Ministerstva financí, kdy se tento úřad stane samostatným úřadem, který se stane finanční zpravodajskou jednotkou pro ČR a spadat bude pod Ministerstvo financí. Nově by měly mít všechny povinné osoby sepsané hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V určitém rozsahu budou tyto osoby samy hodnotit rizika spojená s legalizací výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a následně se tomuto přizpůsobovat při stanovení požadavků ohledně identifikace a kontroly svých klientů. Tyto osoby budou spadat pod Finanční analytický úřad, který bude spolupracovat s EU. Nově bude také rozšířen okruh osob, na které tento zákon dopadá, o provozovatele hazardních her a osoby, které poskytují služby týkající se virtuální měny.

Návrh obsahuje také snížení výše pro hotovostní platbu pro potřebu identifikace klienta podnikatelem, která je v současné době 15.000,- EUR a do budoucna by měla být ve výši 10.000,- EUR.

Novelou projde také zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, kdy nově bude muset být zveřejněn skutečný majitel právnické osoby, která je zapsaná v OR a také bude rozšířen okruh osob, které k daným informacím budou mít přístup.

Tento návrh však ještě musí projít Senátem.

Mgr. Ing. Petra Kučerová, advokátní koncipientka