Nelékařská zdravotnická povolání

K prezidentovi republiky míří schválená novela zákona o nelékařských zdravotnických povolání, jejímž cílem je stabilizace systému vzdělávání zejména u ošetřovatelských profesí všeobecné sestry, dětské sestry a praktické sestry (zdravotnického asistenta).

Novela odstraňuje paralelní vzdělávání u vybraných povolání, kde je aktuální kapacita dostačující a je zde předpoklad, že kapacita studijních programů, která je nyní, bude dostačující i do budoucna a rozšiřuje možnost získání odborné způsobilosti pro výkon povolání všeobecné sestry zkráceným studiem na vyšších odborných školách. Novela snižuje počet zdravotnických povolání a povolání jiných odborných pracovníků, zpřesňuje aktuální úpravu akreditačního řízení, vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních kurzech, certifikovaných kurzech specializačního vzdělávání. Obsahem novely je také zrušení kreditního systému a vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a úprava podmínek při uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky pro osoby, které mají odborné vzdělání ze státu, který není členem Evropské unie.

Mgr. Ing. Petra Kučerová