Nehoda způsobená špatným stavem vozovky – kdo za to může?

Dnešní téma nebude výhradně určeno pouze pro příznivce motorsportu či milovníky vůně spáleného benzinu, ale zaměříme se spíše na právně-odpovědnostní vztahy vyplývající z nehody vozidla, které při projíždění pravotočivé zatáčky dostalo smyk, jenž způsobil změnu směrové stability vozidla, což následně vedlo ke střetu s protijedoucím vozidlem.

Jak je nám asi všem známo, většinou za to může nevěnování se řízení řidičem či nepřizpůsobení svého chování, hlavně tedy rychlosti, zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu. Nicméně v tomto případě byla situace jiná, když vozovka byla krátce po opravě, a proto se na ní vyskytovala vrstva štěrku, která podle znaleckého posudku umožňovala jízdu hraniční rychlostí 68 km/hod. Avšak jelikož se jednalo o úsek mimo obec, maximální rychlost byla tedy 90 km/hod. Ještě podotýkám, že před zatáčkou bylo upozornění na nebezpečí smyku.

Prvoinstanční i odvolací soud rozhodly, že za nehodu může výlučně řidič vozidla, protože jel nepřiměřeně rychle a „nepřizpůsobil se“ stavu vozovky, avšak úplně pominuly, že přítomnost štěrku na vozovce měla zásadní vliv na vyvolání smyku v zatáčce. Nejde o to, že tam štěrk byl, ale o to, že na to nebyl nikdo upozorněn.

Dovolací soud (viz 25 Cdo 3836/2017) však konstatoval, že závadou ve sjízdnosti je natolik významná změna sjízdnosti komunikace, že řidič ani při obezřetné jízdě nemůže výskyt takové závady předpokládat a účinně na ni reagovat, což naše vrstva nezaježděného štěrku na vozovce splňuje. Štěrk totiž snižuje koeficient adheze a způsobuje ztrátu směrové stability projíždějícího vozidla, což je dostatečně výraznou změnou ve sjízdnosti vozovky. Vozovka v takovém stavu pak pro vozidla – rychleji projíždějící v rámci povolené rychlosti – neumožňuje bezpečný pohyb, a tato změna – bez upozornění na ni – se stává pro řidiče nepředvídatelnou.

Vzhledem k tomu, že jednou ze dvou hlavních příčin vzniku škody byla závada ve sjízdnosti komunikace, je založena objektivní odpovědnost vlastníka komunikace, a proto bude podíl odpovědnosti každého z nich (jak řidiče, tak vlastníka pozemní komunikace) stanoven jednou polovinou.

Mgr. Vojtěch Strnka, advokátní koncipient