Imunita ústavních soudců u přestupků

Pro sjednocení přestupkové imunity ústavních soudců, poslanců a senátorů byl předložen senátní návrh novely zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu a zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Prvním čtením v Poslanecké sněmovně tento senátní návrh novely dne 20. 3. 2018 prošel a byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru, který je garančním výborem.

Cílem novely je zrušit přestupkovou imunitu tak, aby soudci Ústavního soudu odpovídali za své přestupky tak, jak za ně odpovídají poslanci a senátoři, kterým byla přestupková imunita zrušena zákonem č. 78/2002 Sb.

Dle novely by se přestupek, kterého se dopustil soudce Ústavního soudu, projednával dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, pokud soudce Ústavního soudu nepožádá příslušný orgán, který má daný přestupek projednávat, aby byl tento přestupek projednán v kárném řízení dle zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu.

V případě, že soudce Ústavního soudu požádá o projednání přestupku v kárném řízení, bude možné v tomto kárném řízení uložit soudci takovou sankci, kterou za přestupek stanoví zvláštní právní předpis.

Mgr. Ing. Petra Kučerová, advokátní koncipientka