Důležitá novela zákona o soudních poplatcích

S účinností od 30.9.2017 vstoupila v platnost novela č. 267/2017 Sb., která se dotkla mj. zákona o soudních poplatcích. Jednou z nejvýznamnějších změn novely je změna ust. § 9, jehož původní znění, účinné do 29.9.2017, umožňovalo v případě nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě zhojit následky nezaplacení poplatku (zastavení řízení) tím, že poplatník poplatek zaplatil do konce lhůty k odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku. Samotné doručení usnesení soudu o zastavení řízení bylo tehdy mnohdy teprve “prvním” impulse k zaplacení soudního poplatku.

Novelizované ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích už tuto výše uvedenou možnost nepřipouští. Pro řízení zahájená po účinnosti novely bude podle nového znění ust. § 9 zákona o soudních poplatcích lhůta k úhradě soudního poplatku stanovena soudem alespoň v délce 15 dní a po jejím marném uplynutí soud řízení zastaví. K zaplacení soudního  poplatku po marném uplynutí lhůty už soud nebude přihlížet. Tedy i pokud poplatník zmešká lhůtu byť o jediný den, soud řízení zastaví, přestože v době rozhodování o zastavení řízení již bude poplatek zaplacen.

Mgr. Daniel Gajdošík