Bude obnoven příspěvek za nepojištěné vozidlo?

Poslanecký návrh novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla prošel na konci dubna prvním čtením v Poslanecké sněmovně a byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

Účelem tohoto poslaneckého návrhu je zajistit větší spravedlnost při financování plnění poškozeným na náhradu škody, která jim byla způsobena provozem vozidla, které nemá pojištění odpovědnosti. V současné době je úspěšnost při vymáhání regresních náhrad okolo 30 % z výdajů, které musí být vyplaceny z garančního fondu, který spravuje Česká kancelář pojistitelů.

Povinností vlastníka a provozovatele tuzemského motorového vozidla bude společně a nerozdílně uhradit České kanceláři pojistitelů příspěvek, za každý den porušení povinnosti s úhradou pojištění odpovědnosti. Výjimka je pouze u vozidel, které byly odcizeny. Výše příspěvku bude stanovena počtem dní, kdy tato povinnost není splněna a výší denní sazby pro daný druh vozidla. V případě, že by Česká kancelář pojistitelů uplatnila mimosoudně právo na uhrazení příspěvku, bude povinný platit také náklady s tímto spojené.

Mgr. Ing. Petra Kučerová