Preventivní opatření AK proti šíření koronaviru

Vážení klienti a obchodní partneři, z důvodu preventivních opatření proti šíření koronaviru pozastavujeme do odvolání styk s veřejností v místě naší kanceláře Gajdošova 7, Brno, vč. ověřování podpisů. I nadále naše kancelář funguje ve vzdáleném styku (telefony, e-maily atd) bez omezení. Věříme, že situaci pochopíte a přejeme Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a nám všem zodpovědný přístup našich kolegů a spoluobčanů.

March 16, 2020

Úřední hodiny v období vánočních svátků

Vážení klienti a obchodní partneři,

přejeme Vám klidné a pohodové prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2020. Současně si Vám dovolujeme sdělit, že v období vánočních a novoročních svátků bude advokátní kancelář otevřena pro veřejnost pouze v omezeném provozu, proto prosím věnujte pozornost níže uvedeným informacím.

20.12.2019 úřední hodiny 8.00 – 12.00 hod

23.12.2019 – 26.12.2019 kancelář pro veřejnost uzavřena

27.12.2019 úřední hodiny 8.00 – 15.00 hod

30.12.2019 – 1.1.2020 kancelář pro veřejnost uzavřena

2.1.2020 úřední hodiny 8.00 – 15.30 hod

3.1.2020 kancelář pro veřejnost uzavřena

Počínaje 6.1.2020 bude advokátní kancelář fungovat v běžném režimu.

December 12, 2019

Úřední hodiny v období letních prázdnin

Vážení klienti a obchodní partneři.

Rádi bychom Vás upozornili na změnu úředních hodin v období letních prázdnin.

Úřední hodiny jsou upraveny následovně:

Po – Čt     8:00 – 16:00
Pá            8:00 – 12:00

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát

July 01, 2019

Zásadní novela insolvenčního zákona - oddlužení

Dne 1.6.2019 nabyla v převážné části účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, provedení zákonem č. 31/2019 Sb., která zásadním způsobem mění podmínky pro oddlužení tak, že potenciálně rozšiřuje okruh fyzických osob, které mohou splnit podmínky pro oddlužení. Jednou z nejpodstatnějších změn je nová formulace podmínek pro splnění oddlužení v § 412a IZ, kdy kromě případů, že dlužník splní nezajištěným věřitelům pohledávky v plné výši nebo po dobu 3 let od schválení oddlužení uhradil nezajištěným věřitelům 60 % jejich pohledávek (při oddlužením formou plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty) přibývá ještě třetí varianta, která prolamuje dosavadní fixní hranici úhrady 30% pohledávek věřitelů, tj. po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušenodlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

Tedy v případě splacení alespoň 30 % pohledávek věřitelů nastává vyvratitelná domněnka, že dlužník povinnost neporušil; při méně než 30 % dává zákon prostor soudu zkoumat, zda dlužník i přes nedosažení hranice 30 % skutečně veškeré úsilí vynaložil, což se zřejmě bude aplikovat převážně v případě velmi rozsáhlých dluhů, kdy dlužník sice třeba pracoval a snažil se, ale nikdy nemohl dosáhnout svými příjmy doposud fixní hranice 30 %.

Výrazně mírnější režim se dále zavádí pro starobní důchodce, kterým vznikl nárok na důchod před schválením oddlužení a dlužníky s invaliditou II. a III. stupně; u nich se shora uvedená doba zkracuje z 5 na 3 roky.

Nově je upraveno přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok z důležitých důvodů na návrh dlužníka a také prodloužení průběhu oddlužení až na 6 měsíců, také  z důležitých důvodů na návrh dlužníka; prodloužit však nelze opakovaně.

Další větší změna se týká oddlužení fyzické osoby – podnikatele, a to plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty dle § 398b IZ, kdy tito podnikatelé budou nejprve splácet minimální nevratnou zálohovou splátku. Splátka bude posléze určena insolvenčním správcem z jedné dvanáctiny zjištěného zisku dlužníka za zdaňovací období a vypočte se ve výši, v jaké mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky – to bude referenční srážka.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát

June 21, 2019