V nedávné době prošel poslaneckou sněmovnou poslanecký návrh zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jež mimo jiné upravuje bezplatnou právní pomoc. Poslanci se rozhodli povznést odbornou úroveň výkonu advokacie zpřísněním dosavadního systému advokátních zkoušek, jež jsou podmínkou výkonu advokátní profese. Nově by se totiž k písemné a ústní části zkoušky praktických dovedností advokátních koncipientů měl přidat test teoretických znalostí, jež bude  praktické zkoušce předcházet a jehož úspěšné absolvování bude předpokladem k připuštění na praktickou zkoušku.

Poslanci chtějí dále zavést funkci školitele advokátních koncipientů, což by mohl být pouze advokát s praxí minimálně jednoho roku, jenž by pod svým vedením mohl školit nanejvýš pět koncipientů. Nově by se jako advokátní praxe koncipientovi započítala i činnost zaměstnance Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

V neposlední řadě cílí návrh i na bezplatnou právní pomoc, která by zahrnovala právní porady nebo právní služby. Právní poradu v maximální délce 120 minut ročně by byl Českou advokátní komorou určený advokát povinen poskytnout žadateli, jež včas podá na Českou advokátní komoru žádost a splní předepsané podmínky, které však lze prominout. Právní porada se bude vázat na žadatelův příjem za poslední tři měsíce, kde se bude zkoumat, zda jeho příjem dosahuje trojnásobku životního minima či nikoliv. Nutno podotknout, že žádost bude zpoplatněna, a to spíše symbolickou částkou 100,- Kč.Právní služby budou poskytovat advokáti, jež se dobrovolně nechají zapsat do příslušného seznamu, ze kterého budou Českou advokátní komorou určováni. Odměnu takto určenému advokátovi uhradí stát, náhrada hotových výdajů a promeškaného času bude advokátovi přiznána jen zcela výjimečně.

Vojtěch Strnka, advokátní praktikant